mardi 8 mars 2016

** (မရငတ) ** *

(မရငတ)


(မရငတ)
 
ဘဝမွာ အႀကီးႀကီးေတြ မလိုပါဘူး၊

ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ရယ္၊
ကန္းဗတ္စ္ရႈး တရံရယ္၊
ကြန္ျပဴတာ တလံုးရယ္၊
စမတ္ဖုန္း တလံုးရယ္၊
ကင္မရာ တလံုးရယ္၊
ဘီယာ တဗူးရယ္၊
. . . . …. ….. ...
ျမည္းစရာ နည္းနည္းနဲ႔
တလတခါေလာက္ သြားလို႔ရတဲ့၊
ခရီးသြားလက္မွတ္ တေစာင္ရယ္  .. . . …… … .. ေပ့ါ၊

(မရငတ) ၀၈၀၃၂၀၁၆

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

** * တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂) * **

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂)                                  ေမာင္ရင္ငေတ ၁၉၀၇၂၀၁၇ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္...