samedi 20 juin 2015

** ႏွစ္က်ပ္ခြဲသား ** * ကဗ်ာ

ႏွစ္က်ပ္ခြဲသား ႏွစ္က်ပ္ခြဲသား

အကယ္၍
ငါဟာ ခ်ာတူးလန္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ စံုးစံုးျမဳပ္ သံုးမရေတာ့တဲ့ အားကုန္ေနတဲ့ ဓါတ္ခဲတလံုး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္၊
ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီ ဓါတ္ခဲဟာ ႏွစ္က်ပ္ခြဲသား အေလး ျဖစ္တယ္၊

(မရငတ) ၂၀၀၆၂၀၁၅

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

** * တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂) * **

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂)                                  ေမာင္ရင္ငေတ ၁၉၀၇၂၀၁၇ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္...