vendredi 3 avril 2015

ကဗ်ာ ** အာစီတူး (လိႈင္နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ေကာလိပ္)

အာစီတူး 
                   လိႈင္နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ေကာလိပ္


အာစီတူး 
                  လိႈင္နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ေကာလိပ္

အာစီတူး
ရင္ခုန္ခဲ့ဖူးတယ္၊

အမွန္တကယ္
ေက်ာင္းသားစစ္ မျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္
ေမခသားတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလို႔
ဒီအေဆာင္ေတြနဲ႔ ဒီေက်ာင္း ရင္ဘတ္ခ်င္းထိခဲ့တာေပ့ါ၊

သမိုင္းဝင္းထဲက အာစီတူး
ခ်စ္သူမ်ားရဲ႕ အာစီတူး သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ အာစီတူး
သမိုင္းတေခတ္ ဆန္းသစ္ခဲ့သူေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ရာ
အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြၾကားက အမွန္အကန္ေတြ ထင္ရွားခဲ့တာ၊

ဒီ
အာစီတူး
အမွန္တကယ္ ရင္ခုန္ခဲ့ဖူးတယ္၊

                                 (မရငတ) ၀၃၀၄၂၀၁၅ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985115551501572&set=gm.1809589132598951&type=1&theater 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

** * တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂) * **

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂)                                  ေမာင္ရင္ငေတ ၁၉၀၇၂၀၁၇ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္...